Македонската слава

Систематични екзекуции и терор 1912 – 1990

Македонската писменост

Политическо решение на Москва 1944

Македонската визия

Да се тъпче и лЪже за всичко българско

Македонските национални опори

Лагерът”Голи Оток” в Адриатическо море, тъмницата “Идризово” край Скопие, лагерът “Герово“ и много други