Секцията е предназначена за събиране на материали, които изобличават расистите в македонското общество. Този сайт няма за цел да сложи догма над всички хора които жевеят в Македония, а само да разпознае тези, които прилагат психологически и физически натиск над чужди етноси.